Pubblicato in: Poesie

U Megghiu Amicu

Quannu eramu picciriddri
iucavamu sempri insemmula,
prima n’ammucciavamu
e poi n’attruvavamu.

Crisciamu e u ni spartiamu mai,
iamu a la scola insemmula,
tu caminavi
e iu ti vinia d’appressu.

Tu pallavi e iu riria,
iu pallava e tu ririi,
ti taliava e li to occhi erano sempri addrumati,
mi taliavi tu e li me occhi eranu sempri cuntenti.

Ricordo quannu ti facisti zitu
e tu ricordi quannu iu mi fici zitu.
Eri troppu beddru quannu ti maritasti
e forsi eru beddru puru iu quannu mi marità.

Eru cu tia quannu nascì to figghiu
e tu eri cu mia quannu nascì me figghia.
Ora su fatti ranni li nostri figghi,
un chianciunu chiù quannu hannu fami.

Ora chianciu iu,
tu t’mmucciasti ma
iu ti cercu sempri,
puru chi sacciu runni si.

Iu vegnu sempri sulu i tia,
ti portu li ciuri,
taliu u marmu
e taliu a to fotografia.

Ma un ci si chiù,
tu un ti preoccupari,
a to figghiu e a to mugghieri un ci fazzu mancari nenti,
puru si un mi l’addumannanu.

Canusciu u to cori ranni,
mi lu insignasti tu socchè lu cori.
Sacciu soccu c’era rintra lu to cori
e rintra lu me cori ci si sempri tu.

 

Piero Cancemi

U megghiu amicu – LOPCom